1: 35 German Kugelpanzer (2 Kits Pack) Das Werk DW35015

1: 35 German Kugelpanzer (2 Kits Pack) Das Werk DW35015

Jedan od interesantnijih projekata Nemaca tokom Dugog svetskog rata jeste bio Kugelpanzer. Kugelpanzer je proizveden po nekim izvorima samo u dva prototipa. Neki izvori navode da je ovaj mini izviđački tenk sa jednim članom posade izvezen takođe u Japan u skladu sa...