2S35 „Koalitsiya-SV“, 1/72 Zvezda inbox review (srb/eng)

2S35 „Koalitsiya-SV“, 1/72 Zvezda inbox review (srb/eng)

Samohodna haubica 2S35 Koalicija–SV je potpuno nova ruska haubica i prvi put je prikazana javnosti na vojnoj paradi u Moskvi 2015. Zvanično ova haubica je predata armiji na upotrebu u maju 2020. godine. Zna se naoružanje, top “2A88” 152 mm i mitraljez 12,7 mm na vrhu kupole. Šasija je modifikovana od T-90, mada će se u budućnosti verovatno koristiti platforma Armate. Ono što je interesantno je da Rusi navode da domet gađanja ide do čitavih 80 km. Planirano je da ova haubica u budućnosti zameni samohodne haubice 2S5 Hijacint i 2S3 Akacija, te da služi zajedno sa samohodnom haubicom 2S19 Msta-S, koja je trenutno najmodernija ruska haubica. Toliko o kratkoj istoriji ovog ruskog artiljerijskog oruđa budućnosti.

O maketi:

Lepa vest za ljubitelje savremenog ruskog oklopa u razmeri 1/72, stiže iz ruske kompanije Zvezda. Nakon odlične makete u razmeri 1/35 koju sam imao prilike da uradim, stiže nam i ova u razmeri 1/72.
Pored standardno sigurne ambalaže, u kutiji se nalazi preko 170 delova sive kvalitetne plastike koja je već postala zaštitni znak Zvezde.
Detalja ima na pretek i neki su dati kao delovi, a neki su izliveni u plastiku tela vozila, kao npr. alat, ašov, testera. Cev topa je većim delom izlivena iz jednog dela, što u svakom slučaju olakšava rad. Mitraljez nema probušenu cev, tako da je potrebno probušiti malom burgijom. Gusenice su kod svih Zvezdinih maketa oklopnih vozila u 1/72 razmeri od istog materijala i isti je sistem stavljanja na točkove. Sastavnica je pregledna i jasna sa korektnim crtežom i preciznim detaljima, tako da i to može da olakša sastavljanje. Šema bojenja i dekali su dati za vozilo koje je učestvovalo na Paradi pobede u Moskvi 2016. godine. Boje su standardno po Zvezdi i po Tamiji.
Jedna odlična i filigranski precizno urađena maketa, koju preporučujem svim ljubiteljima savremenog ruskog oklopa, kao i maketarima koji vole kvalitetne makete.
Ovu kratku recenziju kao i uvek prate fotografije sa kojih se može videti dosta toga, a najbolji prikaz će biti kada se krene sa izradom modela.
Uživajte!
Zahvaljujemo se Zvezdi na usupljenoj maketi.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Self-propelled howitzer 2S35 “Koalitsiya-SV” is a brand new Russian howitzer and it had a public debut on the 2015 military parade in Moscow. Officially, this howitzer is still in the testing phase and its technical characteristics are still rumors. However it is known that the armament consists of “2A88” 152 mm gun and 12.7 mm machine gun on top of the turret. Chassis is modified from T-90, although there are some indications that Armata chassis will be used instead. What is interesting is that Russians claim that the range of the howitzer is up to incredible 80 km. It is planned that this howitzer, together with 2S19 MSTA-S (currently the most modern Russian howitzer) replaces 2S5 Giatsint-S and 2S3 Akatsiya howitzers in units in the near future. This would be a short historical intro about this artillery piece of the future.

About the model:

Nice news for the fans of modern Russian armor in 1/72 scale comes from the company Zvezda. After their excellent model in 1/35 scale, which I had a chance to build, we have the same model in 1/72 scale.
Besides the standard safety packaging, in the box there are over 170 parts of good quality grey plastic, which became the hallmark of Zvezda models.
There is no lack of details in this smaller scale, although some of them are casted already attached on bigger parts, such as tools, shovel, saw etc. The gun barrel is casted mostly as one part so there is no problems in fitting two halves together. Machine gun has no hole in the barrel, so it is recommended to drill it with the fine drill bit. The tracks with all Zvezda armor models in 1/72 scale are made from the same material and the system to attach them to the vehicle is the same. Instructions are clear and with enough detail and fine drawing, which also eases the assembly process. Paint scheme and decals are given for the vehicle that took part in the 2016. Victory Parade in Moscow. Paints are given in Zvezda and Tamiya codes.
One more excellent model with filigree level of detail, which I would recommend to all fans of Russian modern armor, as well as to all modelers who are fans of good quality model. This short review is accompanied with photos in which a lot can be seen, but the best judge would be the assembly.
Enjoy!
We would like to thank Zvezda for providing a model for this review.