T-90 MS , Zvezda 1/72

T-90 MS , Zvezda 1/72

O ruskom tenku T-90 se pisalo mnogo. Izvori, literatura i slike njega na internetu su mnogobrojni. Nastao kao modernizovani derivat tenka T-90, tenk T-90 MS je još jedna od modifikacija najpoznatijeg svetskog tenka. O Zvezdinoj maketi tenka T -90 smo pisali ranije, gde je obrađen i istorijat ovog tenka, pa ćemo pisanje detaljnijeg istorijata i nastanka T-90 preskočiti. Naime T-90 MS je izvozna verzija tenka T-90 AM “Proryv”, odnosno po nekim izvorima modernizovani T-90 S. Najvažnija promena u odnosu na prethodnike ogleda se u naprednijem i modernijem sistemu za upravljanje vatrom (SUV) “Kalina” koja objedinjuje podatke sa bojišta, tj. sa terena i kontrolni sistem. Takođe, tenk je opremljen i savremenijom verzijom već legendarnog topa – 2A46M-5 sa novim automatskim punjačem. Tenk poseduje novi protiv-avionski mitraljez T05BV-1, kao i moderniji sistem ERA zaštite “Relikt”. Modernizacija je omogućila veću mobilnost i zaštitu tenka, a dimenzije su mu ostale nepromenjene, tako da i dalje pripada klasi tenkova do 50 tona. O maketi: Još jedno iznenađenje za sve ljubitelje ruskog savremenog oklopa u razmeri 1/72 stiže nam iz Zvezde. Ruski proizvođač maketa je napravio sjajnu stvar sa svojim novim proizvodom. U dobro zaštićenoj kutiji, nalazi se preko 190 delova kvalitetne plastike sa puno preciznih i kvalitetno izlivenih detalja. Sastavnica je vrlo precizno nacrtana što dosta pomaže u izradi makete. Rasklop je složen za razmeru 1/72, ali mišljenja sam da je to prava stvar za dobrog maketara. Bojenje je standardno po Zvezdi i po Tamiji, a dekale čine uglavnom brojevi. Na samoj šemi za farbanje i označavanje nisu date oznake pripadnosti, a ni deo teksta nije preveden na engleski. Sve u svemu odlična maketa koju preporučujem svim ljubiteljima ruskog savremenog oklopa. Zahvaljujemo se kompaniji Zvezda na ustupljenoj maketi za prikaz. 

About Russian tank T-90 has been written extensively. There is ample of sources, literature and photos about it online. Created as a modernized derivative of T-90, the T-90 MS is another modification of the world’s most famous tank. About the Zvezda’s T-90 model we wrote earlier, so I will skip the historical background. The T-90 MS is the export version of T-90 AM “Proryv”, or according to some sources a modernized T-90 S. The most important change when compared to the predecessors is the more advanced and modernized fire control system (FCS) “Kalina” which combines the data from the field and control systems. Also tank is equipped with modern version of now legendary cannon 2A46M-5 with a new autoloader. Secondary armament is a new AA machine gun T05BV-1, and tank also has more modern ERA protection system “Relikt”. Modernization enabled higher mobility and protection of this MBT, while the dimensions remained unchanged, therefore it is still in the class of tanks up to 50 tons. About the model: Another surprise for all fans of the Russian modern armor in 1/72 scale comes from Zvezda. Russian company made another great move with its new product. In a well-protected box, there is more than 190 parts of quality plastic with a lot of precise and well-casted details. Instructions are precisely drawn which eases the build. The breakdown of parts is rather complicated for this scale, but in my opinion it is the right choice for good modeler. Painting is standard, given in Tamiya and Zvezda codes, while decals are mostly numerical. On the painting instructions there are no unit markings, and some of the text is not translated to English. All of this taken into account another excellent model from Zvezda which I recommend to all fans or Russian modern armor. We would like to thank Zvezda for providing a model for this review.