TBMP T-15 „ARMATA“, 1/72 Zvezda

TBMP T-15 „ARMATA“, 1/72 Zvezda

 

Tekst: Nebojša Gajić,

Foto: Predrag Stamenković

Rusko teško borbeno vozilo pešadije T-15 je bazirano na modularnoj guseničnoj platformi “Armata”. Teško je od 45 do 50 tona. Posadu čine vozač, nišandžija – operater i komandir smešteni iza pogonske grupe koja se nalazi u prednjem delu vozila. Desantno odeljenje od osam vojnika je smešteno u zadnjem delu vozila sa ulaznim vratima – rampom pozadi. Vozilo ima pasivnu oklopnu zaštitu od višeslojnih pancira i čelika. Vozilo T-15 ima i sistem protivminske zaštite, a patos je profilisan u obliku “V”. Sistem naoružanja ugrađen u kupolu je univerzalni borbeni modul “Epoha” koji sadrži: automatski top 30 mm 2AA2 spregnut sa mitraljezom 7,62 mm PKTM i 2×2 lansera protivoklopnih raketa “Kornet-D”. Javnosti je prvi put predstavljen 9. maja 2015. na paradi povodom Dana pobede. Očekuje se da T-15 zameni zastarela oklopna vozila BMP-2 i MT-LB u ruskim oružanim snagama.

O maketi

U kratkom vremenskom roku posle pojave “Armate” T-15 u razmeri 1/35 “Zvezda” je plasirala i maketu u razmeri 1/72. Standardno je upakovana u dvostruku kutiju, meku i tvrdu veličine 20,5x30x5 cm .Kutija sadrži 6 ramova sa 145 delova i svi se koriste. Pet ramova je u sivoj plastici, a jedan,sa gusenicama, u crnoj. Imajući u vidu da su gusenice izlivene u komadu ovo je impresivan broj delova za maketu u ovoj razmeri. Delovi su odliveni čisto i bez deformiteta i viška plastike. Ima veliki broj veoma sitnih delova, pa maketari moraju obratiti pažnju. Gornjaka tela je izlivena iz komada, a telo se sastavlja iz četiri dela. Kupola se sastoji iz nekoliko delova. Posebna zanimljivost za sklapanje će biti gusenice date iz komada, a koje treba saviti u zeljeni oblik. Sastavnica je data na četiri strane A4 formata sa čitkim i preglednim uputstvima. Shema bojenja je data na posebnom listu u koloru i sadrži dve opcije. Jedna je vozilo sa parade 2015. godine i jednobojno je zeleno, a drugo je trobojno kamuflažno, ali bez podataka o mestu ili jedinici. Boje su date po Zvezdinom i Tamijinom kodu. Za maketare koji sakupljaju oklop u ovoj razmeri ovo je izuzetan komad i prilika za filigranski rad. Zahvaljujemo se Zvezdi na ustupljenoj maketi.