Prvi svetski rat u minijaturi, Beograd 2018.

Prvi svetski rat u minijaturi, Beograd 2018.

Izložba posvećena stogodišnjici Velikog rata, održana je u Galeriji SANU u Beogradu. Izložbu su organizovali članovi MK Oluj i BMK, a učesće u izložbi su imali svi klubovi ili maketari koji su imali radove na temu Prvi svetski rat.