“Aleksić Kup”, Pančevo 2018.

“Aleksić Kup”, Pančevo 2018.

5. “Aleksić Kup” 20. oktobar 2018., maketarsko takmičenje održano u Pančevu. Deo atmosfere i maketa koje su učestvovale.