Izložba Maketa Banja luka 2018.

Izložba Maketa Banja luka 2018.

Izložba maketa u Banja Luci. Posetom ovoj izložbi kod naših prijatelja, započinjemo maketarsku godinu i putovanja. Ove godine posetili smo kasarnu i spomen park u samom gradu.