S.M.W. Telford, UK 2017.

S.M.W. Telford, UK 2017.

Na najvećoj maketarskoj manifestaciji na svetu u engleskom gradu Telford, predstavljao nas je Zoran Radoš, naš dugogodišnji član sa ostrva. Osim maketa koje su se nalazile na štandu IPMS Srbije,  najavili smo i naše takmičenje Dunav 1255  koje treba da se održi sledeće godine.