Makete za Spomen sobu Rečne Flotile u Novom Sadu 2016.

Makete za Spomen sobu Rečne Flotile u Novom Sadu 2016.

Članovi našeg kluba uradili su makete aviona za Spomen sobu Rečne Flotile. Makete su svečano predate, a simbolično predstavljaju borbu koju je monitor „Drava“ vodio sa nemačkim Meseršmitima i Štukama 12. aprila 1941. godine.