Cosford Model Show U.K. 2016.

Cosford Model Show U.K. 2016.

Zahvaljujući našem članu i velikom prijatelju MKNS Zoranu Radošu, prikazali smo deo naših radova na maketarskom  takmičenju u Kosfordu. Najavili smo i naše drugo maketarsko takmičenje u Novom Sadu.