Članovi MENSE u poseti Maketarskom Klubu Novi Sad 24. septembar 2014.