Članovi MENSE u poseti Maketarskom Klubu Novi Sad 24. septembar 2014.

Gogogle translate

MKNS na Facebooku

zvezdaorg
aeropoxy
das-werk

Članovi MENSE u poseti Maketarskom Klubu Novi Sad 24. septembar 2014.

Članovi udruženja MENSA posetili su radionicu Maketarskog Kluba Novi Sad. Naš član Milovan Bajagić održao je tom prilikom prigodan govor i upoznao prisutne o radu Maketarskog Kluba Novi Sad.