Izložba maketa sa kolegama iz Beogradskog Maketarskog Kluba 30.3.2013.