Poseta Bazi Rečne Flotile u Novom Sadu sa najmlađim članovima MKNS okt. 2011

Poseta Bazi Rečne Flotile u Novom Sadu sa najmlađim članovima MKNS okt. 2011

Prvi put smo posetili bazu Rečne Flotile u Novom Sadu sa najmlađim članovima kluba. Oduševljenje je bilo veliko, kao što se i vidi na fotografijama.