Poseta Bazi Rečne Flotile u Novom Sadu sa najmlađim članovima MKNS okt. 2011