Početak saradnje sa Astronomskim Društvom Novi Sad